Law Firm Kancelaria prawna

Partnerzy

Od początku istnienia naszej Kancelarii stawialiśmy na pracę zespołową. W niej zawsze upatrywaliśmy źródeł siły i prawdziwego twórczego potencjału. Grupa zaangażowanych i doświadczonych specjalistów to największy kapitał każdej firmy, a dla jej Klientów to gwarancja dobrze i mądrze podjętej decyzji.

Dominik Boruta

Dominik Boruta

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić dotychczasowe kwalifikacje o umiejętności menedżerskie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym, rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. Specjalista z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej.

Jego praktyka obejmuje między innymi:

Nikodem Jończak

Nikodem Jończak

Radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Boruta i Wspólnicy.

W 2011 r. ukończył aplikację radcowską. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, transakcjach łączenia i nabywania spółek, prywatyzacji. Reprezentował liczne firmy polskie i zagraniczne w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, między innymi w dziedzinach: budownictwa, spedycji, nieruchomości i handlu. Pracował przy licznych transakcjach sprzedaży polskich firm, doradzał zagranicznym inwestorom, filiom międzynarodowych korporacji.

Gabriela Halla

Gabriela Halla

Adwokat – of counsel, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Szczecińskiego. Od zakończenia aplikacji adwokackiej prowadzi własną kancelarię adwokacką. Od sierpnia 2011 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Boruta i Wspólnicy Kancelarią sp.k. Posiada wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kancelarii adwokackiej swojego patrona oraz własnej.

Rozległe doświadczenie adwokata obejmuje obszar prawa karnego, rodzinnego i zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz w świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla przedsiębiorców.

Zdzisław Koluch

Zdzisław Koluch

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych. Praktykę prowadzi przede wszystkim na terenie Szczecina i okolic, ale wielokrotnie występował przed sądami w innych częściach Polski. Specjalizuje się w prawie karnym i postępowaniu wykonawczym, prawie rodzinnym i spadkowym. W pracy zawodowej stara się łączyć wiedzę prawniczą ze zrozumieniem dla osobistego i ekonomicznego wymiaru powierzonych spraw.

Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową rozpoczął w 1978 r. najpierw jako Prokurator Prokuratury Rejonowej, później Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Jako adwokat występuje nieprzerwanie od 1990 roku przed sądami wszystkich instancji w roli obrońcy, pełnomocnika w postępowaniach karnych, karno – skarbowych, cywilnych i administracyjnych.

© Copyright 2011 Kancelaria Prawna Boruta i wspólnicy. Spółka komandytowa