Law Firm Kancelaria prawna

Warunki obsługi prawnej

Warunki obsługi prawnej

Sprawy procesowe rozliczane są na podstawie stawek godzinowych albo ryczałtowo.

Podstawą ustalenia honorariów jest poświęcony czas niezbędny do załatwienia danej sprawy oraz jej wartość. Honoraria ustalane są biorąc za podstawę wartość pracy od 150 zł do 250 zł za godzinę pracy. W sprawach dotyczących bieżącej obsługi, wynagrodzenie ryczałtowe określane jest każdorazowo w umowie z klientem.

W sprawach procesowych wynagrodzenie radcy prawnego określone zostało w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (dz. U. Z dnia 3 października 2002 r. Ze zm.)

Zgodnie z tym rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

W sprawach określanych jako pilne współczynnik wynosi dodatkowo x 0,5 przyjętej stawki.

Kwota wynagrodzenia nie obejmuje ponoszonych w związku z prowadzeniem poszczególnych spraw wydatków, zwrotu kosztów podróży, (przykładowo jeżeli podróż odbywa sie samochodem za 1 km - 1 zł) diet krajowych (250 zł) oraz diet zagranicznych (200 EURO).

© Copyright 2011 Kancelaria Prawna Boruta i wspólnicy. Spółka komandytowa